Πόσο σημαντική είναι η στείρωση

Αναπαραγωγή του βίντεο

Αν αφήσουμε το σκύλο μας αστείρωτο και περάσουν συνεχόμενοι οίστροι χωρίς να γεννήσει, σε κάποια ηλικία θα εμφανίσει πυομήτρα.

Σκεφτείτε καλά όμως πριν αφήσετε το σκύλο σας να γεννήσει γιατί θα δυσκολευτείτε να βρείτε υπεύθυνες οικογένειες να υιοθετήσουν τα μωρά.

Σχόλια