Ινδικά Χοιρίδια

Αναπαραγωγή του βίντεο

Για να έχετε ένα ευτυχισμένο ζωάκι, μην επιλέξετε μόνο ένα, γιατί θα νιώθει μοναξιά. Αυτό αποδεικνύει και ο νέος φιλοζωικός ελβετικός νόμος που ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου 2008. Σύμφωνα με αυτόν, ινδικά χοιρίδια (guinea pigs) και άλλα ζώα που από τη φύση τους ζουν σε ομάδες, δεν επιτρέπεται να ζουν πλέον μόνα τους.

Σχόλια