Η ελληνική χελώνα απειλείται με αφανισμό

Αναπαραγωγή του βίντεο

Τα ελληνικά είδη χελώνας είναι είδος υπό εξαφάνιση και προστατεύονται αυστηρά!

Σχόλια