Ένα παιδί εκπαιδεύει

Αναπαραγωγή του βίντεο

Η Μαρτίνα είναι μόλις 10 ετών. Και όμως, καταφέρνει με απίστευτο τρόπο να εκπαιδεύει και να προπονεί τον Έραγκον, ένα κυριαρχικό μεγαλόσωμο βέλγικο ποιμενικό.

Σχόλια