Η άνοιστρη περίοδος των γατών

Αναπαραγωγή του βίντεο

Έλλειψη κρατικής μέριμνας, η ευθύνη της στείρωσης βαρύνει εμάς που τις ταΐζουμε. Πότε ενδείκνυται να στειρώσουμε τις γάτες της γειτονιάς;

Σχόλια