Ελευθερώστε τις αρκούδες

Αναπαραγωγή του βίντεο

Ελευθερώστε τις αρκούδες! Θα μαθουμε πώς μια αυστραλιανή μη κυβερνητική οργάνωση στην Ασία σώζει τις αρκούδες από φοβερά βασανιστήρια.

Σχόλια