Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Συμβουλή express(19/02/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του microchip του σκύλου σας αντιστοιχεί στα δικά σας στοιχεία.

Σχόλια