Στην Υπηρεσία του Ανθρώπου

Σκύλος Οδηγός Τυφλού με ελληνική παιδεία(16/04/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Η Λάρα η Κουκλάρα, ο πρώτος σκύλος-οδηγός τυφλού στην Ελλάδα, συνταξιοδοτείται και δίνει τη σκυτάλη στις έμπιστες πατούσες της Μέη. Ακόμα πιο επαγγελματίας η ξανθιά έχει το πλεονέκτημα, καθώς έχει εκπαιδευτεί από Έλληνες ειδικά για να τα βγάζει πέρα στη χώρα μας.

Σχόλια