Στην Υπηρεσία του Ανθρώπου

Ο μυριστής των παράνομων τροφίμων(01/04/2012)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Γνωρίζουμε το σκύλο που με τη μύτη του σώζει τις καλλιέργειες των ΗΠΑ από επικίνδυνους εισβολείς

Σχόλια