Στην Υπηρεσία του Ανθρώπου

Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος(16/06/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Μια προσπάθεια για να έρθουν στην Ελλάδα σκύλοι οδηγοί για τυφλούς και άλλα άτομα με κινητικές δυσκολίες οδήγησε στη δημιουργία του φορέα Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος

Σχόλια