Στην Υπηρεσία του Ανθρώπου

Καθρέφτη, αλογάκι μου...(28/05/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Δυνατά και επιβλητικά τα άλογα εκτός από το να μας μαγεύουν μπορούν και να μας θεραπεύουν. Μέσω μιας πρωτότυπης βιωματικής μεθόδου ψυχοθεραπείας το άτομο βλέπει στο άλογο το βαθύτερο εαυτό του.

Σχόλια