Ιστορίες Ζώων

Δύο άσπονδες φίλες!(01/10/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο
Καλόκαρδο ντόμπερμαν (Doberman) ξεπερνά το βασανισμένο παρελθόν του και θέτει τον εαυτό του στην προστασία των αδύναμων, για να διαπιστώσει τελικά ότι ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.

Σχόλια