Σωματεία

120 Ηνωμένες γάτες συνιστούν 'ΕΦΤΑΨΥΧΕΣ'(27/11/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Επιθεωρήσαμε ένα από τα καλύτερα υπαίθρια εστιατόρια για γάτες στην Αθήνα. Οι "Εφτάψυχες" ή αλλιώς "Nine Lives" προσφέρουν καθημερινά φαγητό σε περισσότερα από 120 αιλουροειδή.

Σχόλια