Σωματεία

Stray.gr: Μικρό αλλά θαυματουργό(19/05/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Μια συγκεκριμένη σκυλίτσα οδήγησε στη δημιουργία του σωματείου stray.gr. Τι περιστατικά αναλαμβάνει το σωματείο και από που χρηματοδοτείται;

Σχόλια