Σωματεία

Ζήστε την εμπειρία Αρχέλων(27/05/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Ο Σύλλογος για την Προστασία της θαλάσσιας χελώνας Αρχέλων έχει πετύχει θαύματα στα 25 χρόνια λειτουργίας του, χαρη στους εθελοντές. Και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του συλλόγου τους επιβραβεύει με το παραπάνω.

Σχόλια