Τελευταία Νέα

Animal Liberation Front (ALF)(20/11/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο
Βλέπουμε αποκλειστικές εικόνες από τους βασανισμούς, στους οποίους υποβάλλονται καθημερινά εκατομμύρια ζώα στα εργαστήρια πειραμάτων. Οι Μασκοφόροι της ΑΛΦ μας ξεναγούν, σε μια αποστολή διάσωσης ενός νεαρού Μακάκου και πολλών άλλων ζώων.

Σχόλια