Σκύλος

Υιοθεσία Τζένια(21/09/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Η Τζένια η κουκλάρα είναι κάπως αγαθή γιατί δεν ξέρει ακόμα καλά το ανθρώπινο είδος. Τόσο το καλύτερο για 'κείνη... Κοντά σας θα γνωρίσει μόνο την καλή πλευρά.

Σχόλια