Σκύλος

Τώρα πόσο με κάνεις;(21/09/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Δόντια βρώμικα έχουν οι σκύλοι... όταν δεν τα φροντίζουν ή όταν έχουνε κακές διατροφικές συνήθειες. Την ηλικία τους πάντως την υπολογίζουμε από τη φθορά.

Σχόλια