Σκύλος

Υιοθεσία Μιμίκος(28/10/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Τον λένε Μιμίκο, τον μαζέψαμε από έναν κάμπινγκ, όπου θα έμενε μοναχός όταν θα έφευγαν οι κατασκηνωτές και είναι εγγυημένα καταπληκτικός.

Σχόλια