Σκύλος

Παρακαλώ, ξαλαφρώστε εδώ!(05/02/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Προϊόν ξαλαφρώματος: Το πασαλάκι αυτό δείτε το σαν μια πινακίδα αποχωρητηρίου... Μια που ο σκύλος σας είναι ικανός να διαβασει.

Σχόλια