Σκύλος

Μοιράστε ευθύνες ανά ηλικία.(11/11/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Θέστε τα παιδιά προ των ευθυνών τους απέναντι στο κατοικίδιο που σας υποσχέθηκαν πως αυτά θα φροντίζουν. Μοιράστε ευθύνες απλόχερα, κι ας μπουσουλάνε ακόμα.

Σχόλια