Σκύλος

Σχεδιάστε μαζί τις διακοπές(06/11/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Πάμε ταξιδάκι, μαζί με το σκύλο μας αυτή τη φορά. Ακόμα και αν είναι μεγαλόσωμος... Αρκεί να τον συμπεριλάβουμε στον προγραμματισμό.

Σχόλια