Σκύλος

Υιοθεσία Λέων(23/11/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Και ο Λέων ο Τριπόδης, καθ’όλα ευπρεπής και υπέροχος, φέρνει σε βέλγικο τερβίρεν. Στο μόνο που διαφέρει από τους τετραποδους ομοίους του, είναι ότι μπαίνοντας λασπωμένος στο σπίτι σας από τις βόλτες θα αφήνει λιγότερες πατημασιές.

Σχόλια