Σκύλος

1 ουρά=1.000 λέξεις(04/12/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Βάζουμε στο μικροσκόπιο την άποψη πως οι σκύλοι κουνάνε την ουρά τους όταν είναι χαρούμενοι. Μύθος ή πραγματικότητα;

Σχόλια