Σκύλος

Ο ασφαλής χαιρετισμός(15/05/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Πώς μπορούμε να πούμε «Γεια σου» με ασφάλεια σε ένα σκύλο; Δείξτε τον Ασφαλή Χαιρετισμό σε μεγάλους και παιδιά.

Σχόλια