Άλλα Ζώα

Μην τις αιχμαλωτίζετε στο σπίτι σας(12/05/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Δεν είναι χαριτωμένα χελωνάκια για σπίτι. Οι χερσαίες χελώνες της Ελλάδας ανήκουν στην άγρια ζωή και είναι αυστηρώς προστατευόμενα είδη.

Ευαίσθητες και απαιτητικές στη διατροφή τους, μόνο στη φύση μπορούν να αναπτυχθούν κανονικά και να φθάσουν σε μεγάλο μέγεθος. Η κατοχή μίας χερσαίας χελώνας από έναν ιδιώτη εκτός του ότι είναι παράνομη, είναι και άκρως επιζήμια για το ίδιο το ζώο.

Φύλακας-άγγελος των άγριων ζώων της Ελλάδας, η ΑΝΙΜΑ τα παραλαμβάνει τραυματισμένα ή ορφανά, τα περιθάλπει και όταν πια είναι έτοιμα να σταθούν και πάλι στα πόδια τους τα επανεντάσσει στο φυσικό τους περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΑΝΙΜΑ θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.wild-anima.gr. Εάν θέλετε να συνδράμετε στο έργο της, μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ και της Eurobank ή μπορείτε να εργαστείτε ως εθελοντές αφιερώνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας στη φροντίδα των άγριων ζώων.

Αριθμοί Τραπεζικών Λογαριασμών :

ΑΤΕ: 4540100189784
EUROBANK: 0026-0052-21-0101152035

Σχόλια