Γάτα

Γνωρίζουμε τη Γάτα Νορβηγικού Δάσους(14/05/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Γνωρίζουμε τις γάτες του Νορβηγικού Δάσους (Norwegian Forest Cat) και συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι τυχαίο που ο παπουτσωμένος γάτος είναι μία από αυτές.

Σχόλια