Σκύλος

Γνωρίζουμε τα English Cocker Spaniel(18/12/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Μάτια, όλο παράπονο, αυτιά κάπως ξεχειλωμένα κι ένα ταλέντο να γίνεται πάντα το δικό τους. Τα κόκερ σπάνιελ (English Cocker Spaniel) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς φυλές σκύλων στην Ελλάδα.

Σχόλια