Σκύλος

Γνωρίζουμε τα Shar Pei(04/12/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Το σήμα κατατεθέν τους οι ζάρες τους. Κι εκεί ήταν που σταματούσαν οι γνώσεις μας για τα σαρ πέι (Shar Pei). Μέχρι σήμερα, που παίρνουμε μία καλή γεύση για τη συγκατοίκηση με ένα ή περισσότερα από αυτά.

Σχόλια