Σκύλος

Γνωρίζουμε τον Γερμανικό Ποιμενικό(10/04/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Οι Γερμανικοί Ποιμενικοί (German Shepherd) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς φυλές στη χώρα μας. Μπορεί όμως κάθε Έλληνας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους; Μαθαίνουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν βάλουμε έναν στην ζωή μας.

Σχόλια