Σκύλος

Γνωρίζουμε τα Basset Hound(27/11/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Μπορείτε πάντως να διασκεδάσετε και με τον ίδιο το σκύλο σας. Την όψη του δηλαδή... Και στον τομέα αστεία εμφάνιση τα Μπασέ Χάουντ έχουν σίγουρα τα πρωτεία.

Σχόλια