Σκύλος

Έκθεση μορφολογίας Σπάνιελ & Κόλι(15/10/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο
Δεν χάνουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε δυο ειδικές εκθέσεις μορφολογίας σε μια μέρα – έτσι ΚΑΙ θα γνωρίσουμε καλύτερα τα σπάνιελ (Spaniel) ΚΑΙ θα συγκρίνουμε μεταξύ τους τα κόλι (Collie)

Σχόλια