Σκύλος

Γνωρίζουμε τα Bobtail(01/10/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο
Η ανωφερική γραμμή της ράχης προς την ουρά (την οποία πλέον διαθέτει), δίνει στον Παλαιό Αγγλικό Ποιμενικό (Bobtail) καλά κρατήματα και ελαστικότητα στην κίνηση, ειδικά όταν παίρνει την κατηφόρα στα βουνά της Αγγλίας.

Σχόλια