Σκύλος

Γνωρίζουμε τα Bullmastiff(18/12/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Ήπιος, μειλίχιος, σιωπηλός. Το Μπουλμάστιφ (Bullmastiff) δεν είναι ο τυπικός σύγχρονος σκύλος φύλαξης. Είναι, όμως, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς! Αρκεί να δεθεί μαζί σας κι όχι με αλυσίδα στην αυλή.

Σχόλια