Σκύλος > Βόλτα

Για να μην καταλήξετε κόμπος στη βόλτα(17/11/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Έχετε περισσότερους από δύο σκύλους, αλλά οι κοινές βόλτες σας φαίνονται ακατόρθωτες; Με τη βοήθεια του .... διπλασιαστή οδηγού θα τους βγάζετε βόλτα όλους ταυτόχρονα, χωρίς να καταλήξετε ένας τεράστιος κόμπος.

Σχόλια