Σκύλος > Παιχνίδι

Μάθε σκύλο κολύμπι(10/09/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Μάθετε το σκύλο σας να κολυμπάει, ακόμα κι αν δεν είναι γεννημένος κολυμβητής. Και, ανεξάρτητα από τις κολυμβητικές του ικανότητες, όσο χαίρεται το νερό, μην τον αφήνετε καθόλου απ’ τα μάτια σας.

Σχόλια