Σκύλος > Παιχνίδι

Ο σκύλος στη βόλτα των θαυμάτων(18/12/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Ένα πάρκο μπορεί να επιφυλάσσει στο σκύλο σας πολύ μεγαλύτερες εκπλήξεις από μία απλή βόλτα. Αρκεί εσείς να διαθέτετε αρκετή φαντασία, ώστε να βρείτε νέες χρήσεις για παραγκωνισμένες κατασκευές.

Σχόλια