Περιποίηση > Γάτα

Συμβουλή express(25/12/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Μάθετε έναν εύκολο τρόπο για να διατηρήσετε τη βούρτσα του σαν καινούρια με τη βοήθεια ενός παλιού καλσόν.

Σχόλια