Περιποίηση > Σκύλος

Για να μην ΑΓΑΝΑ-κτήσει!(28/05/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Τώρα το καλοκαίρι προσέχουμε πολύ τα ξερά στάχυα! Δεν είναι τόσο αθώα όσο δείχνουν, γιατί περιέχουν άγανα.

Σχόλια