Περιποίηση > Σκύλος

Οι κίνδυνοι των Χριστουγέννων(11/12/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο
Επειδή τώρα τις γιορτές η περιέργεια σκοτώνει περισσότερο το σκύλο παρά τη γάτα, στολίζουμε και γλεντάμε με γνώμονα την ασφάλειά τους.

Σχόλια