Σκύλος > Άλλα Κόλπα

Κανόνες ασφαλείας κατά την αποβίβαση(30/04/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο
Πείσατε το σκύλο σας να λατρεύει το αυτοκίνητο για τη μεγάλη βόλτα που θα ακολουθήσει. Με τόσο ενθουσιασμό υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατά την αποβίβαση. Γι’ αυτό τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας.

Σχόλια