Σκύλος > Βασική Εκπαίδευση

Το κουτάβι που έγινε αρνάκι(31/03/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Η απόφαση για την απόκτηση ενός κουταβιού, είναι σοβαρή υπόθεση και προϋποθέτει προεργασία για την καταλληλότητα της φυλής και του χαρακτήρα του, σε σχέση με τον τρόπο ζωής μας.

Ένα δυναμικό σκυλί για παράδειγμα, δεν γίνεται να ενταχθεί χωρίς απώλειες σε ένα περιβάλλον με μειωμένες δραστηριότητες και αντίθετα ένας σκύλος μιας «καθιστικής» φυλής, δύσκολα θα μπορέσει να ζήσει με μια οικογένεια πολύ δραστήρια.

Σχόλια