Σκύλος > Βασική Εκπαίδευση

Κλικ κι έγινε!(02/10/2010)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Κλίκερ και έγινε! Ποτέ άλλοτε στην ιστορία ένας τόσο μικρός ήχος δεν κατάφερε τόσα πολλά. Και μην ξεχνάτε, η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως ή όπως θα έλεγαν οι Λατίνοι εκπαιδευτές repetitio est mater studiorum.

Σχόλια