Σκύλος > Βασική Εκπαίδευση

Το Ευαγγέλιο της Επιβράβευσης(12/02/2012)

Αναπαραγωγή του βίντεο

 

Η επιβράβευση είναι η μισή επιτυχία της εκπαίδευσης. Μαθαίνουμε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να του πούμε «Μπράβο» και πότε να χρησιμοποιήσουμε τον καθέναν από αυτούς. 

Σχόλια