Σκύλος > Βασική Εκπαίδευση

Κάνει να ανεβαίνει στο κρεβάτι;(01/06/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Μα να τον αφήνω να ανεβαίνει στο κρεβάτι; Θα πρέπει να το σκεφτείτε σοβαρά και αν το αποφασίσετε υπάρχει μόνον ένας τρόπος αποδεκτός από όλους.

Σχόλια