Σκύλος > Βασική Εκπαίδευση

Επιχείρηση Πιπί-κακά(19/02/2011)

Αναπαραγωγή του βίντεο
Ένας γάτος χρειάζεται μόνο 5 δευτερόλεπτα για να μάθει τους κανόνες του πιπικακά, για την Πάττυ, όμως, που είναι σκύλος αυτή η αποστολή μοιάζει αδύνατη!

Σχόλια