Σκύλος > Κοινωνικοποίηση

Πείστε την αγέλη ως αρχηγός(26/10/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Οι σκύλοι, όπως και να το κάνουμε, είναι αγελαία ζώα. Έτσι έχουν μάθει, για να επιβιώνουν. Κατανοούμε τους κανόνες της αγέλης για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τη δική μας καλύτερα. Και να τους πείσουμε πως η αρχηγία ανήκει δικαιωματικά σε μας.

Σχόλια