Σκύλος > Κοινωνικοποίηση

Προσέξτε τις συστάσεις στη σκυλοπαρέα(27/10/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Κάνουμε πειράματα νέων αφίξεων στην αγέλη που δημιουργήσαμε. Τη χαιρόμαστε να παίζει, αλλά ο στόχος του παιχνιδιού για τους σκύλους δεν είναι άλλος από την κυριαρχία.

Σχόλια