Σκύλος > Κοινωνικοποίηση

Ελεγχόμενη η βόλτα κατά τη κοινωνικοποίηση(21/04/2009)

Αναπαραγωγή του βίντεο

Υπάρχει ένας μόνο αποδεκτός τρόπος για να βγαίνει το κουτάβι μας βόλτα όσο μαθαίνει και κοινωνικοποιείται.

Σχόλια